Annons
X
Annons
X

Glöm inte de allra mest utsatta barnen

När fattiga barn diskuteras måste fokus läggas på de mest utsatta. Den grupp som har det allra svårast är barn till asylsökande gömda och papperslösa. De är inte ens med i statistiken, skriver Oscar Fredriksson, styrelseledamot i Svenska Röda Korset.

BRÄNNPUNKT | BARNFATTIGDOM

Att så tidigt som möjligt försöka fånga upp barn och familjer som är traumatiserade är avgörande.
Oscar Fredriksson

Begreppet barnfattigdom leder tankarna till barn som saknar mat, kläder och bostad. Det är därför viktigt att poängtera att den statistik som används i diskussionen kring barnfattigdom inte räknar med de allra fattigaste det vill säga barn till asylsökande gömda och papperslösa. Om man vill göra något för de mest utsatta är det denna grupp som borde uppmärksammas – men nu finns de inte ens med i statistiken. Dessa barn har idag – efter lång tids påtryckningar fån såväl Rädda Barnen som Röda Korset – rätt till både vård och skolgång.

Det blir en skev debatt om barnfattigdom om man använder statistik som osynliggör denna grupp barn som idag är en del av det svenska samhället.

Annons
X

När det gäller utsatta barn så vill jag påstå att barn till gömda och papperslösa samt barn i familjer som utsatts för tortyr är en grupp som idag far väldigt illa. Det gäller exempelvis barn som själva utsatts för tortyr i form av bland annat skenavrättningar eller sett sina föräldrar torteras eller utsättas för allvarliga övergrepp. Tusentals barn bär på trauman efter tortyr, våld och krig och det är inte heller ovanligt att föräldrarnas trauman även överförs på familjens barn.

När det gäller barn i familjer som utsatts för tortyr misstolkar vi tyvärr ofta signalerna och barn kan i vissa fall få diagnosen adhd trots att det egentligen handlar om barn som är traumatiserade som följd av sina och föräldrarnas upplevelser. Detta är ett område där vi aktivt arbetar för att hitta finansiering för fördjupad forskning och utarbetande av nya behandlingsmetoder.

Att så tidigt som möjligt försöka fånga upp barn och familjer som är traumatiserade och erbjuda insatser för rehabilitering är avgörande för att undvika allvarliga sociala problem. Barn som bär på dessa trauman är bland de mest utsatta oberoende av om de har uppehållstillstånd eller inte.

Rädda Barnen skriver mycket bra om barnfattigdom på sin hemsida och samma sak kan sägas om de barn som jag beskrivit ovan: Deras upplevelser påverkar hela deras vardag, både nu och i många fall för resten av livet. Det innebär till exempel en ökad risk för sämre skolresultat, risk att gå ut skolan utan fullständiga betyg, ökad risk för mobbning, våld i hemmet, mindre aktiv fritid och sämre hälsa. Och, för många barn viktigast av allt, det innebär svårigheter att delta i många sociala sammanhang.

Jag har stor respekt för Rädda Barnens arbete och vill med detta inlägg endast betona vikten av att vi i diskussioner krig barnfattigdom och utsatthet även inkluderar den grupp av barn som på flera plan kan anses som de mest utsatta.

OSCAR FREDRIKSSON

ordförande i stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar, styrelseledamot i Svenska Röda Korset samt tidigare ordförande för Röda Korsets Flyktingcenterkrets

Fler artiklar om barnfattigdom:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X