Annons

Globaliseringsrådet har fel om las

Förslagen från Globaliseringsrådet riskerar att bidra till ökade klyftor. Dessutom ger slutrapporten en felaktig bild om hur Lagen om anställningsskydd, LAS, fungerar. Det skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Under strecket
Publicerad

I dag presenteras Globaliseringsrådets slutrapport. Rådets arbete har präglats av öppna diskussioner och genom att så många intressen i svenskt samhällsliv har mötts har det sannolikt bidragit med ökad kunskap för alla ledamöter.

Det finns en bred samstämmighet kring rapportens slutsatser om till exempel infrastruktur, miljösatsningar, livslångt lärande och reformering av finanssystemet. Däremot finns det delar av rapporten som jag omöjligt kan ställa mig bakom vilket gör att jag har valt att skriva ett särskilt yttrande till slutrapporten.

Annons
Annons
Annons