Annons

”Globaliseringen en enorm kraft för mänskligheten”

Under globaliseringsepoken har fattiga länder ­äntligen gjort de största framstegen. Då gnäller vi i västvärlden, för när fattiga länder tjänar drar många slutsatsen att det är rika länder som förlorar. Men ekonomin är inte ett nollsummespel, skriver ­debattören Johan Norberg.

Under strecket
Publicerad

Johan Norberg

Bild 1 av 2

Globaliseringsepoken är den största bekräftelsen på den ekonomiska libera­lismens och frihandelns förtjänster. Samtidigt förkastas dessa principer av allt fler, såsom Donald Trump, skriver Johan Norberg.

Foto: Gerry Broome/AP Bild 2 av 2

Efter nationalismens återkomst på den politiska scenen talar många om slutet på globaliseringen. Den epok då vi vande oss att människor, handel och kapital rör sig allt smidigare över gränserna, ­ungefär mellan den 9 november 1989, då Berlin­muren föll, och den 9 november 2016, då ­Donald Trump valdes till amerikansk president på löften om nya murar och handelskrig.

Det är hög tid att undersöka vad globaliseringen har inneburit för mänskligheten. Vad är det för värden som nu står på spel? I en ny rapport från Entreprenörskapsforum dokumenterar jag hur den mänskliga levnadsstandarden har utvecklats sedan 1990. Den sammantagna bilden är omvälvande. Aldrig förr har människan upplevt så stora sociala och ekonomiska förbättringar, främst i världens låg- och medelinkomstländer.

Annons
Annons
Annons