”Globalisering tar inte jobben”

BONN Stödet för öppna gränser och fortsatt frihandel riskerar att urholkas i industriländerna om inte OECD- ländernas arbetsmarknader får ett lyft.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Misslyckas vi med att införa nödvändiga reformer på arbetsmarknaden står allmänhetens stöd för frihandelspolitiken på spel, varnade i går OECD i sin årliga sysselsättningsrapport.
Samarbetsorganisationen konstaterade att rädslan för att förlora sin arbetsplats har ökar i spåren av Kinas och Indiens integration i världshandeln samt östutvidgningen av EU.
”Det rör sig om länder med enorma reserver av billig arbetskraft”, heter det i rapporten.

Trots detta är påståenden om att globaliseringen skulle vara den viktigaste orsaken till problemen på arbetsmarknaderna i OECD-länderna överdrivna.
”Bara en bråkdel av de förlorade arbetstillfällena i OECD- länderna är en direkt följd av handel och friare investeringar”, slår OECD fast.
Däremot, hävdar OECD, är det ett stort problem att arbetstagare som förlorar sina jobb på grund konkurrens utifrån får det allt
svårare att finna nya arbetsplatser. I allt högre grad måste de även acceptera betydande löneminskningar.
Detta drabbar framför löntagare som är äldre och som har sämre utbildning.
”Det är därför viktigare än någonsin att det skapas dynamiska arbetsmarknader med tillräckligt många arbetstillfällen och möjligheter till kvalificering.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons