Lars Magnusson:Globalisering skapar tillväxt bara för vissa

Globalisering leder till ekonomisk tillväxt men också en omfördelning av resurser som medför ökade inkomstklyftor och internationella spänningar. Det visar en ny bok om 1700- och 1800-talens perioder av intensifierad världshandel.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Någon vedertagen definition av ett begrepp vi ofta använder – globalisering – finns egentligen inte. Det kan syfta på att vi allmänt känner att världen har krympt och att vi är mer beroende av varandra. Andra vill ha en mer strikt definition som baseras på fakta och siffror. Ett tecken på ökad globalisering skulle i så fall kunna vara att världshandelns andel av den samlade globala produktionen ökar – vilket otvivelaktigt inträffat under de senaste 50 åren. Något som dock de flesta tycks vara ense om är att i den mån vi idag kan tala om globalisering är det inte första gången den uppträder.

Annons
Annons
Annons