Annons

Bo Eriksson:Globalhistorien hjälper oss att förstå världen

Globaliseringen har gått från att vara ett modeord till att bli en akademisk disciplin och idag utgör ”globalhistoria” ett forskningsområde som förgrenar sig över flera ämnesområden. Men vad är egentligen global­historia? Tre ­aktuella böcker presenterar en rad spännande tolkningar och teorier.

Under strecket
Publicerad
En karta från 1687 över världshavens strömmar och för­bindelser med varandra, ritad efter observationer som gjorts av sjömän och upptäcktsresande. 
En karta från 1687 över världshavens strömmar och för­bindelser med varandra, ritad efter observationer som gjorts av sjömän och upptäcktsresande. 

Globalisering blev ett modeord på 1990-­talet. Inom historieämnet innebar det att man började röra sig bortom idén om det nationella med hjälp av idéer om det transnationella och globala, vilket gjorde att ett nytt ämne, globalhistoria, snart såg dagens ljus. Det visade sig bli en succé. Idag skrivs böcker och artiklar om globalhistoria och facktidskrifter, till exempel Journal of global history, Studies in global migration history och Itenario – Inter­national journal on the history of European expansion and global interaction, publicerar akademiska studier av högsta vetenskapliga klass. 

En karta från 1687 över världshavens strömmar och för­bindelser med varandra, ritad efter observationer som gjorts av sjömän och upptäcktsresande. 

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons