Global svacka sänker svensk exporttillväxt

Svensk export ökar bara med hälften så mycket de närmaste åren som under 2004. Inbromsningen av den internationella konjunkturen sätter sina spår.

Under strecket
Publicerad
Annons

– De starka talen vi vant oss vid är ett minne blott. Under de närmaste åren ökar exporten med 4-5 procent, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet.
Exportrådets nya marknads-översikt visar att svensk export, volymmässigt, ökade med 4,6 procent första kvartalet i år. Det är en kraftig minskning jämfört med fjolåret då totalexporten ökade med drygt 10 procent.
Första kvartalets export var lägre än under fjolårets sista kvartal. Det visar, menar Exportrådet, att den lägre farten i världshandeln slagit igenom i svensk export.
Prognosen för 2005 och 2006 är en årlig ökning med 4,5 procent av exporten. Något större till de nordiska länderna och något svagare svensk exporttillväxt till USA.
Exportrådets marknadsöversikt omfattar 42 länder runtom i världen. Den internationella konjunkturen fortsatte att tappa fart under första kvartalet. USA har fortfarande bra fart i sin ekonomi även om tillväxten blev lägre än under de två närmast föregående kvartalen.

I Västeuropa har svackan fortsatt. Den starka
brittiska ekonomin har saktat in och första kvartalet blev svagt även i Frankrike.
Italien har en ekonomi i recession. Under de senaste två månaderna har BNP visat minussiffror.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons