Global medieindustri på tillväxt Statoil riskerar amerikanska rekordböter Brittisk-fransk tillväxt ökar

Både Storbritannien och Frankrike redovisade i går en ökad ekonomisk tillväxt under första kvartalet i år. Men i Frankrike är arbets- lösheten är kvar på nästan 10 procent.

Under strecket
Publicerad
Annons

Storbritanniens BNP steg med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet ett år tidigare var BNP-uppgången 3,4 procent. Det var en aning mer än experterna tippat.

Dessutom reviderades beräkningen av Storbritanniens BNP-ökning under fjärde kvartalet 2003 upp till 1,0 procent, jämfört med föregående kvartal. I Frankrike växte landets BNP med 0,8 procent första kvartalet, jämfört med föregående kvartal.
Men räknat i årstakt var BNP- tillväxten rätt blygsam på 1,7 procent. Det var helt enligt experternas förhandstips och en bekräftelse på att även den franska ekonomin fått upp farten något. Men Frankrikes arbetslöshet tycks ändå ha fastnat vid tioprocentsnivån.
Andelen arbetslösa i den franska arbetskraften låg kvar oförändrad på 9,8 procent i maj.

Annons
Annons
Annons