Knut Ahnlund:Global guide till vår bevingade värld

ORNITOLOGISK NIT Projektet Nationalnyckeln som vill täcka in samtliga svenska arter kan tyckas ambitiöst. Ett ännu mer omfångsrikt projekt, som också är närmare sitt slutförande, är ”Handbook of the birds of the world” som i 16 band ska täcka in planetens hela fågelbestånd.

Under strecket
Publicerad
Annons

Drömmen om att visa fram hela den levande värld som finns omkring människan har i Sverige tagit sig mer storvulna former än någon annanstans. Vi bebor visserligen en karg och kall utkant av jorden, glest befolkad också av djur och växter, så förutsättningarna för en totalbild är bättre än på andra håll. Men ändå: visste de snillen som med riksdagens välsignelse satte igång det så kallade ”Svenska artprojektet” egentligen vad de åtog sig? Där utlovas att namnge och beskriva alla de djur, växter och svampar som påträffats här i landet – i öppningsskedets entusiasm inbjöds också grannländerna att ta med sin fauna och flora på vår Noaksark, men här tycks den kranka eftertanken ha satt in efter en generös upptakt. Artprojektet skall bland annat se till att vi får en serie böcker med det gemensamma namnet Nationalnyckeln. Denna har, starkt subventionerad av hela folket, startat så vackert 2005 med dagfjärilar (recenserad 13/6 2005), fortsatt med mångfotingar, bladmossor, ädelspinnare (samrecenserade 11/2 2007) och nu senast med skalbaggarnas aristokrati långhorningar. Erövringen går vidare. Optimistiska beräkningar lovar halvt om halvt att det hela skall vara klart om 20 år. Månntro det? När tar man sig an svampmyggornas trehundra nödtorftigt kända svenska arter, kanske flera? De försigkomna barn som nu tittar i de ståtliga volymerna sitter kanske som äldre folk med någon av de senare delarna framför sig. Men inte ett ont ord om företaget! Det gör en kulturmisantrop lite mindre misantropisk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons