Global Compact

Under strecket
Publicerad
Annons

FN:s Global Compact (compact = avtal) uppmanar multinationella företag att ställa sig bakom nio principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöskydd:

  1. Stödja och skydda mänskliga rättigheter (MR) inom sitt eget område.
  2. Se till att inte bli med- skyldiga till MR-brott.
  3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
  4. Avskaffa alla former av tvångsarbete... 5. ...och barnarbete.
  5. Undanröja all diskriminering i anställning och yrkesutövning.
  6. Visa försiktighet vad gäller miljön.
  7. Ta initiativ till ett ökat miljö- ansvar.
  8. Främja och sprida miljö- vänlig teknik. i Fakta
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons