Analys

Ulf Petersson:Glitter för risktagare

Ulf Petersson

Vem kunde tro att Nordic Mines-aktien ett år efter att bolaget fått i gång guldgruvan skulle rasa med 90 procent i värde? Aktien kan lätt fördubblas i värde om produktionen uppnår bara hälften av bolagets prognoser. Men trots den stora potentialen är investeringen enbart för den riktigt riskbenägne, anser tidningen Aktiespararen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det senaste årets händelse- utveckling i gruvbolaget Nordic Mines är ett bra exempel på hur en företagsledning inte ska bete sig. Den som driver företag bör välja sina risker. Antingen har bolaget en hög risk i rörelsen (likt gruvbolag som Nordic Mines som ännu inte nått acceptabel produktionsnivå) och låg finansiell risk, det vill säga inga räntebärande lån. Eller så har bolaget en låg rörelserisk med en stabil produktion och efterfrågan på sina produkter och kan då kosta på sig att öka avkastningen på kapitalet genom att en del av verksamheten lånefinansieras.

Men ett bolag kan
inte, som Nordic Mines, ha banklån på 580 miljoner kronor per den 31 mars, inget kassaflöde och knappt någon produktion. Då sitter det i händerna på finansmarknaden, och den ska man ha kontakt med bara när ens hand är stark.

Annons
Annons
Annons