Annons

Cecilia Sjöholm:Glissant stred för rätten att inte bli förstådd

Poeten och filosofen Édouard Glissants texter drivs av en egen logik och grammatik. Här introduceras relationen som ett begrepp för skillnad – det är lika viktigt att sätta gränser för vad man tror sig kunna förstå, som att söka kunskap.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Titeln på Édouard Glissants Indiorna. En dikt om den nakna nattens Erövrare (övers Catherine Delpech-Hellsten och Magdalena Sørensen, Elisabeth Grate förlag, 112 s), är en språklig nyskapelse. Kolonisatörerna på 1500- och 1600-talen reste väster- och österut, och åt båda hållen skapades former av ”indior”: Västindien och Ostindien.

För Glissant innebar dessa resor inte bara att en maktordning etablerades utan också att nya former av förbindelser gjordes, början på den kreolisering, eller blandning av språk, kulturer och uttrycksformer, som ständigt omdanar oss. Dikterna är mörka erinringar av dunkelheten i de begär som styrde de sjöfarande, iscensättningar av resor som skapat nya men också raserat gamla världar i havens eget tecken.

Annons
Annons
Annons