Annons

Dick Harrison:Glädjande – men skolans stora problem kvarstår

Elever under en matematiklektion på Bredängsskolan i södra Stockholm.
Elever under en matematiklektion på Bredängsskolan i södra Stockholm. Foto: Lars Pehrson

Skolan borde vara till för det som föräldrar inte kan lära ut. Men arbetet med att göra elever till goda, friska demokrater som ömmar om naturen – det måste föräldrarna sköta.

Under strecket
Publicerad

Det är självfallet glädjande att Skolverket böjt sig för protesterna och dragit tillbaka sitt förslag att ta bort antiken ur undervisningen. Beslutet är inte förvånande. Liknande förslag har lagts förr, och stoppats, på samma grunder som nu. Lyckligtvis existerar det ännu så många opinionsmässigt aktiva bildade svenskar att det finns en gräns för vilka dumheter myndigheterna kan komma undan med.

Men det stora problemet kvarstår. Att Skolverket över huvud taget kommit på tanken att stryka undervisning om stora sjok av vårt förflutna beror på att antalet timmar som en historielärare har till sitt förfogande är alldeles för få. Under det senaste halvseklet har timantalet successivt skurits ned. Situationen är kanske allra tydligast i just historiefallet, men överlag kan samma trista utveckling spåras också för andra traditionella ämnen. Dagens lärare disponerar endast över en bråkdel av den undervisningstid som deras föregångare kunde använda vid katedrarna för ett sekel sedan, när det moderna samhället byggdes upp – i mångt mycket med utgångspunkt i de bildningstraditioner som i dag har kastats, eller står i tur att kastas, överbord.

Annons
Annons
Annons