Annons
X
Annons
X

Glada Hudik har gett våra barn människovärde

Glada Hudik-teatern har gett våra söner och döttrar en fantastisk resa av utveckling. De är stolta och vågar numera ta sin rätta plats i samhället. Från att ha varit beroende av oss föräldrar har många tagit stora steg framåt. Teatern har gett våra barn ett egenvärde som inte kan mätas i pengar, skriver föräldrarna till skådespelarna efter den senaste tidens kritik mot teatern.

Från Glada Hudiks föreställning.
Från Glada Hudiks föreställning. Foto: PER TRANÉ

BRÄNNPUNKT | EFTER GRANSKNINGEN

Våra barn har gett funktionshindrade i hela Sverige ett ansikte.
Föräldrarna till Glada Hudik-ensemblen.

Häromveckan kritiserade SVT:s Uppdrag Granskning Glada Hudik-teatern och dess ledare Pär Johansson. Samma tema togs sedan upp i bland annat SVT debatt och har föranlett en explosion av kommentarer på nätet.

För oss föräldrar till skådespelare i ensemblen var det kulmen på en lång period av granskning. Ändå saknade inslaget och den efterföljande debatten helt och hållet vårt och våra barns perspektiv.

Annons
X

Glada Hudik-teatern har med Pär Johansson i spetsen gett våra söner och döttrar en fantastisk resa av utveckling och växande på en mängd områden. De är stolta och vågar numera ta sin rätta plats i samhället. Från att ha varit beroende av oss föräldrar har många tagit stora steg framåt. Det har gett oss en styrka och naturligtvis också en glädje över deras utveckling till självständiga människor, som kan gå stolta fram genom livet. Allt är inte pengar. För oss handlar det om upprättande av människovärde!

Uppdrag Gransknings reportrar har vid flera tillfällen hävdat att de gör de funktionshindrade en tjänst. Att det är just de som på riktigt står på de funktionshindrades sida.

Viljan och uppsåtet kanske är gott. Men med bristande kunskap och insikter, och i jakten på att bekräfta en tes om hur funktionshindrade utnyttjas, har man hamnat så fruktansvärt och destruktivt fel. Vi har upplevt hur man smutskastar, trakasserar och provocerar på ett sätt som inte kan vara förenligt med god journalistisk sed.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Flera föräldrar har upprörts när reportern för att få till ett möte antydde att det förekom övergrepp på teatern. Även våra barn har kontaktats direkt av reportrarna, utan att föräldrar och godemän gett sitt medgivande. Man har begärt ut sekretesskyddade personakter. Och i programmet hanteras faktauppgifter svävande, som när man påstår att ett tiotal familjer i teaterns
  närhet uttryckt sitt missnöje. Vilka familjer menar man då? Allt detta har förorsakat oro, sorg och smärta hos såväl ensemble som anhöriga.

  I Uppdrag Granskning sägs att vi föräldrar inte vågar och vill ställa upp i TV. Vi har inte fått frågan! Och de av oss som intervjuades under granskningen hamnade uppenbarligen på klippgolvet.

  Pär Johansson och Glada Hudik-teatern har lyckats med något som varken granskande journalistik eller upprörd allmänhet förmår. Den har gett våra barn ett egenvärde som inte kan mätas i pengar. Och våra barn har gett funktionshindrade i hela Sverige ett ansikte. De har bidragit till hundratusentals möten mellan funktionshindrade och ”vanliga”. De har gjort det annorlunda mindre främmande.

  De har levererat på FN:s konvention om mänskliga rättigheter:

  ”Enligt 1 kap. 2 § regeringsformen ska de allmänna motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde personen.”

  Fokus i debatten som följde har varit ersättningen till skådespelarna. Människor runt om i landet har förfasats.

  Vi föräldrar och gode män har tillsammans med våra söner och döttrar skrivit på kontrakt som ger dem 920 kronor per föreställning. Ställt i förhållande till ersättningen för daglig verksamhet som i vår kommun är 42 kronor per dag så är det en relativt hygglig inkomst. De får dessutom hotell, mat och resor. Vad det gäller Pär Johanssons inkomster är det en avtalsfråga mellan Pär och hans arbetsgivare. Inte en avundsjuk allmänhet.

  Som föräldrar hoppas vi innerligt att Pär Johansson orkar och vill fortsätta att jobba med och för våra barn. Vi hoppas också på ett mer nyanserat sätt att bedriva journalistik och en ännu större vilja att motarbeta fördomar. På riktigt.

  FÖRÄLDRAR TILL SKÅDESPELARNA I GLADA HUDIK-TEATERN:

  GUNILLA NYBOM

  JAN-OVE KARLSSON

  MONICA MELIN

  ULLA WALLIN-RUTH

  MIKAEL RUTH

  GÖTA ÖSTLIN

  KAJSA ERIKSSON

  BENGT HOLMER

  IRENE HOLMER

  ROLAND LUNDQVIST

  SIGRID LUNDQVIST

  SIGNE ZEIDER

  ULF MOSSBERG

  TIMO POHJANEN

  ING BRITT JOHANNESSON

  ASTRID WIDARSSON

  ALLAN WIDARSSON

  ROGER HOLMBERG

  ULLA HOLMBERG

  EVA JOHANSSON

  MONICA HEDKVIST

  PETER ANDERSSON

  SIV ANDERSSON

  YVONNE STRANDQVIST

  Annons
  Annons
  X

  Från Glada Hudiks föreställning.

  Foto: PER TRANÉ Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X