Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori

Professor Christopher Gillberg med flera i slutreplik om tidiga så kallade könskorrigerande behandlingar.
Professor Christopher Gillberg med flera i slutreplik om tidiga så kallade könskorrigerande behandlingar. Foto: Emelie Asplund, Erik Nylander/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

SLUTREPLIK | KÖNSDYSFORI HOS BARN

Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot. Representanter från BUP Region Skåne har också kommit med synpunkter varav någon kan vara vilseledande.

Vi, sju kliniska forskare, har tillsammans, efter sammanlagt mer än hundra års klinisk och forskningsmässig erfarenhet, ifrågasatt det rimliga i att barn – varav många med neuropsykiatriska problem – i praktiken ensamma före vuxen ålder och efter tre samtal (vilket är regel i Stockholm och även på flera håll internationellt) – kan besluta om att få genomföra behandlingar med hormoner och kirurgi, behandlingar som har irreversibla biologiska konsekvenser, och vi har påtalat att det saknas relevant forskning på området. Sådana beslut som vi syftar på fattas många gånger om året i Sverige, om också inte i Skåne.

Riktlinjerna från Socialstyrelsen som åberopas av BUP Region Skåne har inte redovisat vetenskaplig evidens för att behandlingarna i barndomen av könsdysfori med första ”symptom” i 10-17-årsåldern har någon positiv effekt i något avseende. Det är däremot positivt om Region Skåne skapat förutsättningar för longitudinell uppföljande forskning på området.

Vi har inte alls ifrågasatt existensen av transsexualism eller ”fenomenet” könsdysfori. Vi har tydligt i vår artikel påpekat att vårt inlägg inte skall tolkas som att vi ifrågasätter de viktiga rättighetsfrågor som bland annat hbtq-rörelsen driver för alla vuxnas rätt att leva som de vill.

Vi har inga förutfattade meningar om vad den forskning vi efterlyser kommer att visa. Som barnpsykiater, barnneurolog, barnendokrinolog, barnpsykolog och hjärnforskare önskar vi att uppväxande barn skall få hjälp till ett så bra vuxenliv som möjligt och att de inte på egen hand skall ha fattat irreversibla beslut som de resten av livet kan komma att ångra.

Christopher Gillberg
senior professor, överläkare
Eva Billstedt
professor, psykolog
Jovanna Dahlgren
professor, överläkare
Elisabeth Fernell
professor, överläkare
Carina Gillberg
docent, överläkare
Nouchine Hadjikhani
professor, läkare
Darko Sarovic
doktorand, läkare
alla verksamma vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons