Annons

Göran Schildt:Gide och Claudel

|Ursprungligen publicerad under strecket i SvD den 14 mars 1950|

Under strecket
Publicerad

Strider mellan litteratörer har en stor fördel framom de skriftliga turneringarna mellan vanliga dödliga. Utom att pennan som turnerlans svingas med större skicklighet av yrkesfolk står i detta fall kontrahenternas för alla tillgängliga livsverk bakom dem och skänker publiken en större möjlighet att engagera sig i konflikten. Det är inte längre två viljor utan två världsåskådningar som möts, och ju mera betydande diktare det rör sig om, dess märkligare blir deras representativa motsättning.

Man förstår därför det uppseende den nyligen i Frankrike publicerade brevväxlingen mellan Paul Claudel och André Gide väckt, en bok på nära fyrahundra sidor som allsidigt belyser förhållandet mellan de obestridliga förgrundsgestalterna i den äldre franska författargenerationen. Det är ett egendomligt faktum att just dessa båda nästan jämnåriga konkurrenter om den franska ungdomens själ inte bara blivit ensamma kvar på valplatsen sedan alla deras tidigare medspelare avträtt, utan att de också hållit jämna steg ifråga om publikerkännandet. Claudels rykte har liksom Gides bara vuxit efter det andra världskriget, och på Paris teatrar har de senaste åren rasat en formlig Claudel-epidemi.

Annons
Annons
Annons