Recension

Gestaltningen bär inte fram de goda idéerna

Under strecket
Publicerad
Annons

Kanske försöker romandebuterande
Kristina Hård göra för mycket i boken
Alba . Till det yttre är det en science fiction-roman, på en gång civilisationskritik och tankeexperiment. Men Kristina Hård väver också in en berättelse om kärleken som besatthet och en samtidskritik som närmast tycks riktas mot de transnationella ekonomiska och politiska processerna. Dessutom måste hon leva upp till genrens krav på spänning, inte bara på en tankens spänning utan också på mer handlingsinriktad sådan.

Den idé som ger berättelsen dess utgångspunkt borde också vara fruktbar. Nya fynd från Mohenjo-Daro och Harappa har visat att Induskulturen besatt kunskaper som sedan varit förborgade för människan, kunskap om fjärran världar och andra solsystem. Expeditioner sänds ut för att utforska dessa världar. Vi får följa en av dessa. Den stöter på en art som liknar människan och en kultur som påminner om tidigare skeden i mänsklighetens historia.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons