Gerners seger

Under strecket
Publicerad
Annons

Vårens utnämningsprocess i Lund, som har drabbat Uppsalaprofessorn Kristian Gerners kandidatur till en professur i historia, är ett även i den akademiska världen svårslaget rekord i personförföljelse, ovidkommande hänsynstagande och maktfullkomlighet.
Förvecklingarna har varit så många att man knappt längre kommer ihåg att det var Gerner som på vetenskapliga meriter förordades av de sakkunniga, innan den så kallade lärarförslagnämnden satte stopp med hänvisning till några strikt tokfeministiska argument.
Men i går fick striden ett slut. Enligt rektor Boel Flodgrens beslutsmotivering är Kristian Gerner den av de sökande som enligt "högskoleförordning, anställningsordning och ledigkungörelse är bäst meriterad", varför Lärarförslagsnämndens kritik avvisades.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons