Ger offren röster

Under strecket
Publicerad
Annons

Globalisering | Mänskliga rättigheterEkonomins internationalisering och väpnade konflikter som har antagit mer inomstatlig karaktär - denna kombination har under senare år ökat risken för multinationella företag att förknippas med övergrepp mot mänskliga rättigheter. Det konstateras i en ny rapport från Amnesty International och The Prince of Wales International Business Leaders Forum.
Företagen kan enligt rapporten göra sig skyldiga till övergrepp genom omänskliga arbetsmiljöer och hänsynslös exploatering av lokal miljö, men kan också få klä skott för myndigheternas övergrepp med effektivitets- och goodwillförluster som resultat.

Annons
Annons
Annons