Geotekniker varnar för ras och översvämningar

Klimatförändringarna kan öka risken för ras och skred i Stockholms län. Två nya rapporter visar att en majoritet av länets kommuner planerar att bygga på riskområden. ”Man bör titta på stabiliteten innan man bygger”, säger Bengt Rydell, uppdragsledare på Statens geotekniska institut, SGI.

Publicerad
I området vid Slussen och Gamla stan i Stockholm är risken för översvämningar stor. Här vid ett tillfälle när vattnet stod hotfullt högt, bara några centimeter från att rinna in i Gamla stans tunnelbanestation.

I området vid Slussen och Gamla stan i Stockholm är risken för översvämningar stor. Här vid ett tillfälle när vattnet stod hotfullt högt, bara några centimeter från att rinna in i Gamla stans tunnelbanestation.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Ökad nederbörd, större risk för ras och skred samt saltvatteninträngning i Mälaren, som på sikt gör vattnet otjänligt.

Det är några väntade effekter av de klimatförändringar som väntar i Stockholms län under den närmaste hundra åren, enligt två rapporter som SMHI och Statens geotekniska institut, SGI, tagit fram på uppdrag av länsstyrelsen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons