Fredrik Rönnbäck:Georges Perec tog sikte på avvikelserna

Genom sin humoristiska undersökning av samspelet mellan upprepning och avvikelse ansluter sig författaren Georges Perec till en patafysisk idétradition. Snarare än en kokbok är Perecs ”81 lättlagade recept för nybörjare” ett sätt att ifrågasätta vedertagna strukturer.

Under strecket
Publicerad

Georges Perec (1936–1982).

Foto: IBL
Annons

Vår syn på världen är till stor del beroende av vår förmåga att se mönster. Utifrån likheter och variation skapar vi kategorier som ligger till grund för vår tolkning av vad vi ser. Vi delar in tingen i organiskt och oorganiskt, i växter och djur, i däggdjur, kräldjur, fåglar... Men gränserna är inte alltid självklara och det är alltid något som faller utanför. Den franske författaren Georges Perec ägnade en stor del av sitt skrivande åt att undersöka just klassificeringens villkor och dess undantag, stundtals med en nästan matematisk noggrannhet. Nyligen utkom på Rámus förlag en översättning av hans ”81 fiches-cuisine à l”usage des débutants” med den svenska titeln 81 lättlagade recept för nybörjare. Det är ett samarbete med Pequod press och texten ges ut tillsammans med Harry Mathews Lantlig kokkonst från centrala Frankrike. Rostad urbenad rullad fylld lammbog (farce double). Magnus Hedlunds översättningar är berömvärda, likaså de två förlagens engagemang för de båda författarskapen. Man har tidigare givit ut bland annat Perecs ”Löneförhöjningen” och Mathews ”Enskilda nöjen” och verkar nu vilja slå ett slag för receptet som litterär genre. Ingen av texterna lämpar sig dock särskilt väl som recept och har väl heller aldrig varit menade som sådana. Av Hedlunds mellanord förstår man att inte heller han ser det kulinariska som texternas innehållsmässiga kärna. Det är därför svårt att komma ifrån att åtminstone Perecs text skulle ha kommit mer till sin rätt om den hade publicerats i ett annat sammanhang. Flera av hans artiklar och essäer väntar dessutom fortfarande på att översättas till svenska.

Texten består förvisso av just 81 korta recept, men läsaren upptäcker snart ett återkommande mönster. Det börjar som en känsla av déjà vu innan strukturen blir tydlig. Varje recept utgörs av fyra moment där de tre första - grund, tillagningssätt och serveringsförslag - finns i vardera tre varianter. Sjötunga, kalvbräss eller kanin. Ugn, gryta eller stekpanna. Champinjoner, grädde eller vermouth. De nio utbytbara delarna formar recept för recept en väv av olika kombinationsmöjligheter. Det fjärde momentet är unikt för varje recept och stör avsiktligt textens repetitiva rytm. De 81 texterna är, snarare än recept, ett sätt att utforska samspelet mellan återupprepning och avvikelse och ansluter sig därmed, som Hedlund påpekar, till en patafysisk idétradition.

Annons
Annons
Annons