Annons
X
Annons
X

Genusvetare förvirrar barnen

DAGIS UTAN DOCKOR. Genusvetare hävdar att vanliga lekplatser förstärker könsroller hos barn och kan vara skadliga. Det är en skam för alla sunda feminister när sådana vanvettiga teorier förs fram som sanning och påbud, skriver Tanja Bergkvist, fil dr och mamma till förskolebarn.

Olika roller är inget problematiskt så länge dessa väreras lika, skriver Tanja Bergkvist och ber genusvetarna att behålla sina resultat för sig själva.
Olika roller är inget problematiskt så länge dessa väreras lika, skriver Tanja Bergkvist och ber genusvetarna att behålla sina resultat för sig själva. Foto: AP

Enligt de senaste forskningsrönen från genusvetarhåll kan vanliga lekplatser på förskolor, dess klätterställningar, gungor, sandlådor och cyklar, vara skadliga genom att de förstärker könsroller hos barn. Men skogslek gör barn jämlika. Detta enligt Eva Ärlemalm-Hagsér, doktorand och adjunkt på Mälardalens högskola.

Förskolepersonal och föräldrar är enligt Ärlemalm-Hagsér offer för felaktiga föreställningar, som smittar av sig på barnen och barnen är delaktiga genom att de agerar ”könspoliser”.

Ingen är kompetent nog, endast genusvetarna är förunnade sann insikt, som de regelbundet och på ett tvångsmässigt sätt måste pådyvla alla oss andra i alla samhällsinstitutioner.

Annons
X

Som förälder undrar man hur genusvetarna tänkt ställa allt till rätta i det samhälle som mänskligheten utvecklat under tusentals år på ett felaktigt sätt innan genusvetarna kom till vår undsättning.

Ska man kanske ta barnen från föräldrarna redan vid födseln och stänga in dem i könsneutrala indoktrineringsanstalter där ingen annan än genusexperterna själva får ha kontakt med barnen?

Tills vidare implementerar genusvetarna sina ”forskningsresultat” på redan befintliga förskolor. Som mamma till ett barn i förskolan har jag noterat en del.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förskolor kan ansöka om så kallade genuspengar för att anlita genuspedagoger som kommer med pekpinnar. Något jag själv mött är att alla dockor numera är borttagna och att alla ”hjältesagor” är bannlysta.

  Vidare tillåts under gymnastiktimmen inga rosa dräkter på flickorna med en liten volang som förstärker könsroller. Budskapet var glasklart: Alla flickor ska ha shorts och t-shirt.

  Detta motiverade förskolepersonalen med att de vill att ”alla ska se likadana ut”. Två saker är intressanta här.


  För det första ska skola och förskola enligt lag bejaka och respektera barns olikheter. I förskolans läroplan (Lpfö 98) står:

  ”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt... Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna… Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”


  För det andra , om man ska dra detta med kläderna till sin spets, så undrar jag: Varför bestämdes det inte att pojkarna ska ha den där rosa dräkten istället?

  Jag ställer mig frågan som varje sann genusvetare borde ha gjort: betyder inte shortsen att flickorna nu måste anpassa sig till pojkarna, då ett traditionellt manligt klädesplagg blir normgivande – sänder detta inte ut fel signaler till flickorna?

  Flera studier visar att de olika roller vi tar på oss är genetiskt betingade, ett biologiskt faktum, något naturen sett till att gynna under tusentals år av evolution – troligen för att vi ska överleva.

  Olika roller är inget problematiskt så länge dessa värderas lika. Studier av barn, som bara är några månader gamla, visar att pojkar föredrar vissa leksaker (hårda) medan flickor föredrar andra (mjuka).

  Anser genusvetarna att barnen är hjärntvättade av oss föräldrar redan vid tre månaders ålder? Och angående skogslek kan jag intyga att de kommer att få problem också där.

  Vad ska de göra när en flicka plockar blommor, medan en pojke samlar stenar? Rensa skogen på dessa könskodade föremål?

  Det är en skam för alla sunda feminister när sådana vanvettiga teorier förs fram som sanning för att i ett nästa skede omvandlas till allmänna påbud.

  Jag misstänker att denna forskning kommer att fortgå in absurdum. Men kära genusvetare: Behåll era resultat för er själva och basunera inte ut dem i medierna. De skapar bara förvirring hos föräldrar och barn.

  TANJA BERGKVIST, fil dr i matematik och mamma till förskolebarn

  Annons
  Annons
  X

  Olika roller är inget problematiskt så länge dessa väreras lika, skriver Tanja Bergkvist och ber genusvetarna att behålla sina resultat för sig själva.

  Foto: AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X