Genuspolitik i krock med integrationen

Svensk genuspolitik är en tickande bomb i integrationsfrågan. Om vi fortsätter att blunda för svåra frågor när det gäller sexualitet, normer och tolerans, kommer klyftan mellan våra etniska och religiösa minoriteter och det offentliga Sverige att djupna, skriver debattören Olof Edsinger.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det talas mycket om integration i dag. Det är bra. Men något som det talas förvånansvärt lite om är de utmaningar som de senaste årens genuspolitik innebär för integrationen i det svenska samhället. Det är inte obefogat att beskriva detta område som en tickande bomb.

Det börjar redan när vi tar barnen till förskolan. Enligt svensk lagstiftning måste varje förskola upprätta en likabehandlingsplan, där man ska arbeta med alla de sju diskrimineringsgrunderna. I ett aktivt samråd med barnen ska man ta fram handlingsplaner med hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En minst sagt utmanande uppgift med tanke på att förskolebarnen befinner sig i åldersspannet 1–6 år!

Annons
Annons
Annons