Genuskodning är mest till besvär

Under strecket
Publicerad
Annons

Bäste läsare! Eller bästa läsare? Adjektivets a- och e-former är svåra. Är någon av formerna enbart manlig eller enbart kvinnlig, och i så fall vilken?

Realistiska råd måste ta hänsyn till faktiskt bruk. Det kartläggs av Språkrådsforskaren Maria Bylin i senaste numret av tidskriften ”Språk och stil” – både tryckta skrifter och nätet undersöks.

Annons
Annons
Annons