Annons

Per Gudmundson:Genusforskare som tystar debatten

Under strecket
Publicerad

”Män mer utsatta för våld i relationen än kvinnor”. Så löd rubriken på ett pressmeddelande från
Nationella sekretarietet för genusforskning (NSG) i början av oktober. I två studier hade man frågat 1400 personer om de utsatts för våld i sina relationer. Av kvinnorna var åtta procent – i bägge studierna – drabbade. Av männen uppgav åtta procent i den ena och elva procent i den andra studien att de utsatts för våld.

Nyheten fick stort genomslag, vilket NSG beklagar. Man menar att forskningens egentliga tyngdpunkt –att våldet mot kvinnor är grövre och att de aktuella männen i hög grad också är förövare – hamnade i skuggan bakom nyheten.

Annons
Annons
Annons