Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Genusforskare som tystar debatten

LEDARE

”Män mer utsatta för våld i relationen än kvinnor”. Så löd rubriken på ett pressmeddelande från
Nationella sekretarietet för genusforskning (NSG) i början av oktober. I två studier hade man frågat 1400 personer om de utsatts för våld i sina relationer. Av kvinnorna var åtta procent – i bägge studierna – drabbade. Av männen uppgav åtta procent i den ena och elva procent i den andra studien att de utsatts för våld.

Nyheten fick stort genomslag, vilket NSG beklagar. Man menar att forskningens egentliga tyngdpunkt –att våldet mot kvinnor är grövre och att de aktuella männen i hög grad också är förövare – hamnade i skuggan bakom nyheten.

Och det kan man ju tycka. Men nu försöker NSG kväva debatten. I ett brev till
SVT Debatt skriver NSG ”för att inte göra skadan större [...] så har vi dragit in all information och ger inga fler intervjuer”, och fortsätter ”för att vara riktigt tydlig så vill jag säga att vi i forskargruppen inte kan gå med på att du eller någon annan tar upp vår studie i något tv-program”.

Annons
X

Så fungerar ideologiskt driven forskning.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X