Genomsyrat av tid och tillit

Under strecket
Publicerad
Annons

Video, installation
Katrine Helmersson, Dark Currents
Uppsala konstmuseum,
Slottet ingång E
t o m 28 mars

Ebba Matz, Mellan ruta 3 och 4, nära noll
Galerie Aronowitsch,
Sturegatan 24
t o m 20 mars

Annons
Annons
Annons