Johannes Salminen:Generationer fick lida för skenbar trygghet

Den tog ett par tusen år att bygga och gav ändå bara ett illusoriskt skydd mot nomaderna i norr. Julia Lovell, som skrivit ”Den stora muren”, anser att hela idén med bygget var förfelad och drar en parallell till den slutenhet som dagens murbygge i Israel skapar.

Under strecket
Publicerad
Annons

År 1792 hade britterna fått nog av ett arrogant och isolationistiskt Kina. Den 26 september lade tre skepp ut från Londonkajerna med en delegation på 700 personer under ledning av lord Macartney. Avsikten var att den i Peking skulle övertala kejsar Qianlong att öppna sina marknader för varor västerifrån och så rätta till det fatala handelsunderskottet gentemot Kina.

Annons
Annons
Annons