Annons
Recension

De avgörande slagen, del I. Från antiken till Hastings 1066Generalmajorens texter om historiska slag starkt föråldrade

Under strecket
Publicerad

Den engelske officeren J F C Fuller (1878-1966) deltog redan i boerkriget. I kraft av sitt skarpsinne som strategisk tänkare utnämndes han 1930 till generalmajor. Långa tider var han dock utfryst ur tongivande kretsar: han var en tvärvigg som helst gick sina egna vägar och lätt stötte sig med andra. Vidare saknade han helt politiskt omdöme. Sålunda engagerade han sig aktivt i den brittiska fasciströrelsen, deltog som hedersgäst i firandet av Hitlers 50-årsdag och hyllade även i skrift denne som ”den store ledaren”.
Utan akademisk skolning skrev han flitigt om krigshistoriska ämnen. Just som andra världskriget började gav han ut ”Decisive Battles of the Western World”. Historiska Media har nu publicerat Fullers verk.
Dispositionen i De avgörande slagen, del I. Från antiken till Hastings 1066 är något egendomlig. Först beskriver Fuller utförligt ett eller flera
viktiga slag. Sedan sammanfattar och kompletteras hans text av en engelsk redaktör (om vars kvalifikationer för uppgiften vi ingenting får veta). På detta följer en så kallad krönika av Fuller: han introducerar en viss epok eller konflikt och söker samtidigt knyta samman det historiska förloppet.

Lars Ericson, bland annat huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolans krigsvetenskapliga institution, har skrivit ett förord. Vidare har två faktagranskare korrigerat en del uppenbara sakfel och i noterna kommenterat några uppgifter. Att så många röster fått komma till tals verkar ambitiöst, men tyvärr gör de närmast ett förvirrande intryck.
Och kärntexten, Fullers egen, ter sig starkt föråldrad. Jämför den exempelvis med Peter Greens magnifika verk, ”The Greco-Persian Wars”, 1996. I en stil av helt annan lyskraft än Fullers ger denna bok en långt klarare bild av taktik och strategi och får läsaren att verkligen förstå båda sidornas huvudaktörer; de framstår som levande mänskliga varelser, inte som
marmorbyster.

Annons
Annons
Annons