X
Annons
X

Gemensamt krafttag för ett mer jämställt Europa

Trettio års jämställldhets- utveckling i Sverige ska gå på 15 år i Estland. Och helst ska mer uppnås där än i Sverige. Men vägen dit är lång. Kvinnors löner är 25 procent lägre än männens, kvinnor tar hela ansvaret för barnen och könsperspektiv är något som inte diskuteras. - Hoppet är de unga, säger Ülle Marike Papp, chef för jämställdhetsavdelningen vid estniska Socialdepartementet.

– Vi måste få ett nytt språk för jämställdhet, så att det blir tydligare vad som är svårigheterna, enligt Terje Schmidt, Riina Kütt och Ülle Marike Papp som beskriver arbetet med jämställdhet som tungt och ganska ensamt i Estland. Foto: Gunnar Lundmark
– Vi måste få ett nytt språk för jämställdhet, så att det blir tydligare vad som är svårigheterna, enligt Terje Schmidt, Riina Kütt och Ülle Marike Papp som beskriver arbetet med jämställdhet som tungt och ganska ensamt i Estland. Foto: Gunnar Lundmark

Fler män ska ta ansvar för barnen, fler kvinnor ska bli chefer, löneskillnaderna ska minska – och försvinna – och jämställdhet ska bli något naturligt i det estniska samhället. Det är några av de många mål som Ülle Marike Papp, Riina Kütt, Eve Liblik och Terje Schmidt har för det estniska jämställdhetsarbetet.
Nu är de i Stockholm för att dela erfarenheter med kvinnor och män från Sverige, Grekland och Danmark.
– Vi har en lång väg att gå, betydligt längre än vad ni har, även om ni också har en bra bit kvar, säger Riina Kütt.

– Vi måste få ett nytt språk för jämställdhet, så att det blir tydligare vad som är svårigheterna, enligt Terje Schmidt, Riina Kütt och Ülle Marike Papp som beskriver arbetet med jämställdhet som tungt och ganska ensamt i Estland. Foto: Gunnar Lundmark

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X