Annons
X
Annons
X

Gemensam tunnel föreslås

Tunnelbanans förlängning till Nacka bör byggas samtidigt med motorvägen Österleden. Idén kommer från Sweco, som skissat på en kombinerad väg- och tunnelbanetunnel under Saltsjön. ”Spännande”, konstaterar Madeleine Raukas, tillförordnad vd på SL.

Utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka och byggandet av en östlig förbindelse för biltrafiken i Stockholm har diskuterats länge, och finns med i den regionala utvecklingsplanen efter 2021. Men nu har den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting flaggat för att trafikplanerna bör tidigareläggas för att klara den rekordartade befolkningstillväxten.

För att skynda på processen behövs helhetslösningar för att snabbt få ny infrastruktur på plats, resonerar konsultföretaget Sweco som på eget bevåg tagit fram en rapport om hur motorvägen öster om Gamla stan och tunnelbanans utbyggnad till Nacka skulle kunna byggas samtidigt. I Swecos skisser förenas de båda jätteprojekten genom byggandet av en gemensam sänktunnel under Saltsjön med plats på bredden för både tunnelbana och biltrafik.

– Den största tekniska utmaningen är själva sänktunneln och anslutningen till de väldigt branta bergssidorna på ömse sidor. Men tekniken finns och en sänktunnel byggs för Citybanan med en liknande lösning, säger Mats Hermansson regionchef samhällsbyggnad på Sweco.

Annons
X

Att bygga två separata sänktunnlar - en för tunnelbanan och en för Österleden - är mycket kostsamt. En sänktunnel beräknas kosta 5 miljarder kronor, och genom att slå ihop projekten mellan Trafikverket, SL och berörda kommuner kan kostnaderna pressas avsevärt, resonerar Sweco.

En gemensam tunnel påverkar samtidigt tunnelbanans sträckning. I förslaget fortsätter den blå linjen från Kungsträdgården österut med fem nya stationer, varav den första med uppgångar vid Skansen, Cirkus och Gröna lund på Djurgården och med Nacka centrum som slutstation.

– Det är ju väldigt intressant, för Stockholm behöver en evenemangshållplats. Internationellt finns ju alltid de stora turistmålen på tunnelbanekartorna, säger Erik Langby, kommunalråd i Nacka (M), som är positiv till förslaget som helhet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  På längre sikt kan den blå linjen fortsätta mot Orminge och Gustavsberg, och möjliga förgreningar föreslås. Den första etappen blir cirka 8 kilometer lång och restiden från T-centralen till Nacka centrum beräknas till 12 minuter. Med byggandet av Österleden som kopplas ihop med Norra och Södra länken får Stockholm en ringled där biltrafiken kan välja riktning runt staden.

  Även Lars-Erik Alversjö (M), kommunalråd i Värmdö, ser fördelarna.

  – För både Nacka och Värmdö vore Österleden en väldigt bra lösning. När det gäller tunnelbanan beror det lite på hur man tänker sig med Värmdötrafiken. Om vi ska gå av vid Nacka eller Orminge, så betyder det en extra omstigning, säger han.

  För att ett gemensamt projekt ska komma till stånd krävs ett samarbete mellan SL, Trafikverket och de berörda kommunerna Nacka, Värmdö och Stockholm. Efter sommaren ska Sweco bjuda in till vidare diskussioner om förslaget.

  – Vi har ett eget projekt tillsammans med Nacka och Värmdö kommun, där vi tittar på olika alternativ för kollektivtrafiken, och den här studien har tagits in i utredningen. Det är spännande, och om Sweco vill bjuda in till ett seminarium till hösten så tycker jag att det är bra, säger Madeleine Raukas, tillförordnad vd på SL.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X