Annons

Gemensam EU-strategi Bildts problem

informellt möte Utrikesminister ­ Carl Bildt är uppenbarligen missnöjd med hur dåligt EU fungerar som aktör i internationella sammanhang.

Under strecket
Publicerad

Inför det informella utrikesministermötet i Stockholm lät han som diskussionsunderlag sprida ett förtroligt papper med kritiska synpunkter. EU är världens största ekonomiska makt men har hittills intei någon större utsträckning lyckats utnyttja denna ställning för att utöva inflytande i världspolitiken, beklagade sig Bildt. Framför allt efterlyste han en gemensam strategisk kultur som kontinuerligt klargör EU:s gemensamma mål och prioriteringar.

Utspelet uppfattades på sina håll som en profilerande platsansökan till den post som blir vakant när Javier Solana, EU:s utrikespolitiske representant drar sig tillbaka om några veckor. Under tio år har Solana oförtröttligt pendlat mellan krishärdar och metropoler, med vissa blygsamma framgångar.

Annons
Annons
Annons