Annons
X
Annons
X

Ge Sverige ny sexualmoral

Klamydia, hiv och aborter ökar. Alltför många slarvar med skydd mot infektioner och oönskad graviditet. Vi föreslår en ny sexualmoral, som kan jämföras med allemansrätten: vi får njuta av naturen men inte skövla den, skriver läkarna Karin Boyer och Kaj Wedenberg.

Kondom skyddar mot oönskad graviditet och könssjukdom. Kondomer är lättillgängliga och billiga.

Att omsätta kunskapen i praktisk handling borde därför vara enkelt och självklart.

Men så är det inte i Sverige. Istället har vi den tvivelaktiga äran att ha den högsta förekomsten av aborter bland jämförbara länder och en hög förekomst av klamydia.

Annons
X

Är det dags att kasta in handduken? Eller börja om – i andra ändan? Vi pläderar för det senare. Vi tror inte att de höga abort- eller klamydiatalen kan minskas väsentligt om inte svenskarna anammar en ny sexualmoral. ”God sexualmoral är att man skyddar sig och sin partner mot oönskad graviditet och sexuellt överförd infektion samt respekterar ett nej.”

Svenskarna saknar inte kunskap. Redan på 1770-talet föreläste Carl von Linné ”Om sättet att tillhopa gå”. År 1933 grundades Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Sexualundervisningen infördes i svenska skolor på 1940-talet.

Tidigare var den svenska sexualundervisningen ett föredöme, nu visar rapporter att kvalitén inte längre håller måttet, till exempel jämfört med Finland.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I medierna informeras, rapporteras och debatteras frågor om sexualitet och samlevnad regelbundet. Bortsett från en del desinformation om farorna med preventivmedel, främst p-piller, är tidningar, radio, tv och internet goda källor till kunskap och information.

  Men medierna bidrar också i hög grad till de ideal och den sexualmoral som gäller idag.

  Svenskarna saknar inte medel. Kondom är fortfarande det enda bra preventivmedlet för män som dessutom ger ett gott skydd mot könssjukdom. De första plastspiralerna kom på 1950 talet. P-piller introducerades i Sverige 1964, senare följt av minipiller, p-spruta, p-stav och andra hormonella metoder.

  Med åren har hormonella preventivmedel utvecklats till en av de bäst undersökta och dokumenterade läkemedelsgrupperna med ett mycket gott förhållande mellan nytta och risk för allvarliga biverkningar.

  Lagen om fri abort kom 1975. Det tycker vi är en bra lag, en rättighet och trygghet som varje kvinna ska ha, om olyckan ändå är framme.

  Men måste vi ha så många som 37000 aborter per år? År 2006 ­utfördes i Finland 8,9 aborter per 1000 kvinnor i fruktsam ålder. I Sverige var siffran 20,6/1000. Vad har finnarna som inte vi svenskar har?

  Nya tider, nya sexuella mönster. Vår tids ungdomar hamnar tidigare i puberteten, men bildar familj först 15 år senare. Under de åren hinner många romanser gro, blomma och sloka. Unga har idag fler partner och acceptansen för olika sätt att uttrycka sin sexualitet ökar.

  Vi ser den ökade sexuella friheten som något gott, inte minst för kvinnorna som idag kan bejaka sin sexualitet på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Men uppenbarligen har man blivit sämre på att skydda sig. Aborter, klamydia och även hiv ökar.

  Svenskarna behöver en ny sexualmoral. Vi tror inte på en moral som kräver att ungdomar ska avstå från sex tills de gift sig. Men alltför många skyddar inte sig och sin partner mot infektioner och ­oönskad graviditet.

  Kärlek och sexualitet hör ihop. Många unga och vuxna är mycket måna om varandra. De kan och vill ta sitt ansvar.

  Vi föreslår en ny sexualmoral: Fri kärlek under större ansvar! Friheten är att man får älska den man älskar så gott man kan, men att man respekterar ett nej. Ansvaret är att man skyddar sig och sin partner mot oönskad graviditet och sexuellt överförda sjukdomar, STI.

  Denna enkla sexualmoral föreslår vi som grund för arbetet i skolorna, på våra ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, i tidningar, radio, internet och tv.

  Målet är att den nya sexualmoralen ska bli en ”allemansrätt”, lika självklar som att man får njuta av naturen men inte skövla den.

  Med fri kärlek under större ansvar kan vi behålla vår fria livsstil, få ner antalet aborter, minska antalet klamydiafall och förhindra att hiv blir en epidemi.

  KAJ WEDENBERG

  överläkare

  KARIN BOYER

  specialistläkare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X