Annons

Ge svenska patienter tillgång till individanpassad cancerbehandling

I förhållande till de satsningar som gjorts inom sjukvården har dödligheten i cancer i Sverige inte minskat tillräckligt. För att komma längre krävs individuell cancerdiagnostik och individanpassad cancerbehandling, skriver docent Serhiy Souchelnytskyi vid Karolinska Institutet.

Publicerad
Det saknas ett verkligt genombrott när det gäller överlevnaden för cancerpatienterna, skriver artikelförfattaren.
Det saknas ett verkligt genombrott när det gäller överlevnaden för cancerpatienterna, skriver artikelförfattaren. Foto: ANGELICA ZANDER

Socialstyrelsens rapport ”Cancer i siffror 2013” visar att dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män under de senaste 20 åren. Denna minskning är för liten och innebär att de stora investeringarna i cancerforskning och cancervård ännu inte medfört något verkligt genombrott när det gäller att förbättra cancerpatienternas överlevnad. Bättre möjligheter att upptäcka cancer avspeglas i ökningen av antalet nya årligen diagnostiserade cancerfall – 14 procent för män och 16 procent för kvinnor – men detta har inte resulterat i någon betydande minskning av dödligheten. För att minska dödligheten i cancer är införandet av individuell cancerdiagnostik och individanpassad cancerbehandling den enda rätta vägen att gå.

Det saknas ett verkligt genombrott när det gäller överlevnaden för cancerpatienterna, skriver artikelförfattaren.

Foto: ANGELICA ZANDER Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons