Annons
X
Annons
X

”Ge småföretagare hjälp mot Skatteverket”

Småföretagare upplever sig i många fall rättslösa i skattetvister, eftersom de i praktiken saknar möjlighet att anlita ombud. Möjligheterna för ekonomiskt stöd till dem måste för­bättras, skriver skatteexperterna Kerstin Nyquist och ­Annika Fritsch.

[object Object]
Rättssäker­heten för småföretag inte är tillräckligt bra i dagsläget, anser debattörerna. Foto: Kenny Bengtsson

DEBATT | SKATTETVISTER

Entreprenörer och småföretagare skapar dynamik och bidrar till en högre tillväxt. I den nya delningsekonomin, där allt fler säljer varor och tjänster genom portaler som Blocket, Uber och Airbnb, blir entreprenörerna och småföretagarna också allt fler. Utvecklingen är ännu i sin linda – vad det småskaliga entreprenörskapet med digitaliseringens hjälp kan bidra med inom till exempel välfärden återstår ännu att upptäcka. De så kallade mikro­entreprenörerna blir allt fler, och frågor väcks om deras ställning jämfört med anställda personer. Det finns därför anledning att reflektera över deras rättig­heter och skyldigheter med dagens lagstiftning.

Ett exempel på regler som kan ställa till det för särskilt små och kapitalsvaga företag är de begränsade möjligheterna att få ersättning för kostnader i skattemål – alltså för företagare att få ekonomiskt stöd för att driva en rättsprocess i en skattefråga mot Skatteverket.

Skatteverket har i dag långtgående möjligheter att granska och upptaxera företagare. Detta behövs – vikten av ett väl fungerande skatteuttag går knappast att överskatta. Grekland är ett högaktuellt exempel på motsatsen. Men även små företag måste ha möjlighet att hävda sin rätt. Särskilt som det visat sig att många företag får rätt mot Skatteverket när tvisten väl prövas i domstol. Reglerna för till exempel momsuttag kan innebära svåra bedömningar och mycket stora belopp, där det knappast är glasklart vilka regler som gäller. I dag är det dock bara företag med pengar som har möjlighet att anlita ombud och driva skattemål. Det är i praktiken bara i det fall den skattskyldige – företaget – vinner mot Skatteverket som någon ersättning beviljas. Vilket ombud törs ta sig an ett skattemål under sådana premisser med en betalningssvag företagare som klient?

Annons
X

Till detta kommer att ersättningarna, i den mån de faktiskt beviljas, endast täcker en liten del av kostnaderna. Många av de företag som hamnar i tvist med Skatteverket är små enmansföretag, som i praktiken saknar möjlighet att anlita ombud. Dessa enskilda företagare som ska driva sin egen sak i skatte­frågor i en rättsprocess mot Skatteverkets jurister upplever sig många gånger­ som rättslösa. Situationen innebär att rättssäker­heten för småföretag inte är tillräckligt bra.

**Det har under lång tid **funnits en politisk vilja att åtgärda detta problem. Två utredningar har lämnat förslag som skulle göra det möjligt att få till ekonomiskt bistånd i skatteprocesser – liknande rättshjälp i allmän domstol. Det första förslaget till nya regler kom 2009, och Utredningen om rättssäkerhet i skatte­förfarandet lade 2013 fram ett nytt förslag om ersättningsregler. Utredningen föreslog att nuvarande regler ska kompletteras med särskilda ersättningsregler för ekonomiskt svaga grupper av skattskyldiga. Men sedan har det inte hänt någonting.

Regeringen har inte gått vidare med förslagen, utan har i stället lagt sin energi på att höja skatter och avgifter vilket försvårar för landets småföre­tagare. Det är direkt kontraproduktivt för att nå ­målet om Europas lägsta arbetslöshet eftersom det är i småföretagen som de allra flesta nya jobb skapas. De svenska skatterna är i internationell jämförelse höga och det är orimligt att de minsta företagen inte ska ha råd att tillvarata sin rätt i skattefrågor. Förutsättningarna för entreprenörskapet skapas både i det stora och det lilla, och rättssäkerheten är central för företagandet.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen har i dag underlaget och resurserna att se till att denna efterlängtade reform för små­företagares rättssäkerhet äntligen blir verklighet. Är det ointresse eller oförståelse för de små före­tagens centrala roll som skapare av jobb och välfärd som gör att frågan fastnat i Magdalena Anderssons finansdepartement?

  Kerstin Nyquist

  skattejurist, Svenskt Näringsliv

  Annika Fritsch

  skatteexpert, Företagarna

  Annika Fritsch och Kerstin Nyquist. Foto: SvD, Svenskt Näringsliv
  Annons
  Annons
  X

  Rättssäker­heten för småföretag inte är tillräckligt bra i dagsläget, anser debattörerna.

  Foto: Kenny Bengtsson Bild 1 av 2

  Annika Fritsch och Kerstin Nyquist.

  Foto: SvD, Svenskt Näringsliv Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X