Annons

Ge Schenström en ny chans

FÖR NÅGRA GLAS VIN. När den s k Cypernkrisen bröt ut 1974 fastnade ett stort antal svenskar på Cypern. Jag hämtades in till UD efter en bättre middag med vin. Men vi löste krisen. Alkohol har funnits med i många olika krisgrupper, speciellt inom försvaret, skriver Bo J Theutenberg, professor i folkrätt och krisansvarig vid UD på 70-och 80-talen.

Publicerad

Under 1970- och 80-talen deltog jag i olika befattningar i UD:s krishandläggningar. Det gällde allt från Sovjetunionens ständiga anflygande provokationer mot det svenska territoriet under det kalla krigets dagar till den civila evakuering av utsatta svenskar som 1974 kom att äga rum under den s k Cypern-krisen.

Under det kalla krigets dagar kunde man verkligen tala om kriser i ordets egentliga bemärkelse. Det gällde att utan ett ögonblicks tvekan ge startorder till de svenska jaktplanen så att anflygande sovjetiska plan avvek från sina banor strax innanför den svenska s k beslutslinjen (strax bortanför Gotland).

Annons
Annons
Annons