Annons
X
Annons
X

Ge Schenström en ny chans

FÖR NÅGRA GLAS VIN. När den s k Cypernkrisen bröt ut 1974 fastnade ett stort antal svenskar på Cypern. Jag hämtades in till UD efter en bättre middag med vin. Men vi löste krisen. Alkohol har funnits med i många olika krisgrupper, speciellt inom försvaret, skriver Bo J Theutenberg, professor i folkrätt och krisansvarig vid UD på 70-och 80-talen.

Under 1970- och 80-talen deltog jag i olika befattningar i UD:s krishandläggningar. Det gällde allt från Sovjetunionens ständiga anflygande provokationer mot det svenska territoriet under det kalla krigets dagar till den civila evakuering av utsatta svenskar som 1974 kom att äga rum under den s k Cypern-krisen.

Under det kalla krigets dagar kunde man verkligen tala om kriser i ordets egentliga bemärkelse. Det gällde att utan ett ögonblicks tvekan ge startorder till de svenska jaktplanen så att anflygande sovjetiska plan avvek från sina banor strax innanför den svenska s k beslutslinjen (strax bortanför Gotland).

När vi visade oss avvek som oftast de sovjetiska planen. Här fanns ingen tid att konsultera någon krisgrupp, eller ens låta frågan passera upp till ansvarigt departement. Allt skedde på ÖB:s uppdrag och av rutinerade befattningshavare.

Annons
X

1974 hände något stort. Ett stort antal svenskar fastnade på Cypern i samband med den s k Cypern-krisen. De satt fast och utsattes för stor fara. Jag minns att jag hämtades in till UD efter en bättre middag, t o m med några glas vin. Tillsammans med kollegan Örjan Berner bildade vi omedelbart vad som i idag skulle kallas en krisgrupp.

Men ingen brydde sig om några formaliteter eller att ens informera det sittande statsrådet. Efter diverse korta förberedelser startades delar av det svenska flygvapnet – från Såtenäs – med destination Cypern. Ett antal svenska ambassadörer ”purrades” mitt i natten för att omgående begära överflygningstillstånd för de svenska planen, som snart anlände till Cypern och där evakuerades svenskarna till Kairo och Beirut.

Ingen frågade någon minister eller någon annan politiker. Vi bara ”körde på”. Den då rådande maximen för krishantering var helt enkelt: tänd alla lampor i Arvfurstens palats (så att folk ser att vi arbetar) Starta sedan flygvapnet mot sydost.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Och allt fungerade i kris efter kris. Min och Örjan Berners ganska självsvåldiga start av svenska flygvapnet mot Cypern gav resultatet att dåvarande utrikesministern – och förre försvarsministern Sven Andersson – kallade in mig och Örjan och sade följande:

  ”Briljant jobbat grabbar, ett par tusen svenskar är räddade. Här får ni 1 500 kronor i lönegratifikation!”

  Men vilka kriser kan egentligen inträffa idag? Förvisso kan hemska saker hända. Terroristattacker, tsunamis och flygplanskrascher. Men rikets direkta säkerhet är inte i fara på samma sätt som under det kalla kriget. Ingen direkt angripare hotar oss.

  Är det rimligt att jämföra det kalla krigets verkliga kriser med de kriser som rimligen kan inträffa idag?

  Vilka kriser stod för dörren när Ulrica Schenström tog sig ett glas? Hotades rikets säkerhet? Nej!

  Ingen skall på något sätt förringa de personliga skador och förluster som kan drabba svenska turister utomlands. Men ändå – som en följd av den svenska turismens ökande krav på svenska statsinsatser långt borta i främmande land – har en duktig tjänsteman som Lars Danielsson mer eller mindre ”avrättats”.

  Och nu är det dags igen. Nästa kvinna till skansen för påstådd brist i krishanteringen är Ulrica Schenström – för några glas vin!

  Väl inskolad i försvarets traditioner kan man väl påstå att rödvinsvänstern och dåvarande generalsstaben hade mycket gemensamt i detta hänseende. Gud bevare oss för att nykterheten hade testats bland krisgrupperna i försvaret under de många kriserna under min tid.

  Kom till sans – återinsätt Ulrica Schenström i hennes befattning och ge Lars Danielsson ett värdigt uppdrag inom UD:s ram.

  Bo J Theutenberg

  Professor i folkrätt, f d UD:s folkrättssakkunnige och f d major i flygvapnets reserv och ÖB:s folkrättslige rådgivare.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X