Annons

Ge Riksbanken ett sysselsättningsmål

Beskedet att Riksbanken sänker räntan kom efter ovanligt mycket debatt om behovet av en räntesänkning. Vad beslutet skulle bli var in i det sista svårt att förutsäga eftersom Riksbanken har ett så ensidigt inflationsmål och effekten på sysselsättningen är underordnad. Det är hög tid att ge Riksbanken ett sysselsättningsmål. Det skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson.

Under strecket
Publicerad

Även inom Riksbanken finns kritik mot att man länge har hållit en onödigt låg inflation på sysselsättningens bekostnad. Vice riksbankschefen Lars E O Svensson menar att inflationen har varit för låg de senaste femton åren och arbetslösheten i snitt 0,8 procentenheter för hög. Under dessa år har enligt honom i genomsnitt nästan 40 000 personer varit arbetslösa i onödan.

Både konsumentprisindex och den underliggande inflationen har under de senaste femton åren trendmässigt klart understigit inflationsmålet på 2 procent. En penningpolitik som trendmässigt ligger under inflationsmålet påverkar sysselsättningen negativt, eftersom realräntorna blir högre än vad som motiveras av konjunkturläget.

Annons
Annons
Annons