Ge psykologer sjukskrivningsrätt

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, ändå saknas många vårdcentraler psykologer. Genom att anställa fler psykologer i primärvården och ge dessa sjukskrivningsrätt skulle man kunna avhjälpa problemet med läkarbrist. Det skriver styrelsen för Sveriges kliniska psykologers förening.

Publicerad
Fler psykologer i primärvården skulle avlasta läkarna, enligt skribenterna.

Fler psykologer i primärvården skulle avlasta läkarna, enligt skribenterna.

Foto: LEIF R JANSSON / SCANPIX
Annons

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, och cirka 30 procent av hälsocentralernas patienter lider av depression eller ångest. Enligt aktuell forskning är psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi och vissa former av psykodynamisk korttidsterapi) minst lika effektiv som medicinering vid ett flertal psykiska besvär. I linje därmed förordar Socialstyrelsen psykologisk behandling som förstahandsval vid ångest och vid lindrig och medelsvår depression.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons