Annons

Ge patienten makt över informationen

Det är inte en omöjlig ekvation att skapa ett rikstäckande journalsystem som både tillgodoser den medicinska säkerheten och patientens personliga integritet. Det finns förebilder i andra länder, skriver Anna Troberg, Piratpartiet.

Publicerad

I dag använder Sveriges landsting flera helt olika journalsystem. Det innebär att om en patient insjuknar i ett landsting där han eller hon inte tidigare behandlats har sjukvårdspersonalen ingen tidigare journalinformation att tillgå. Journaler kan skickas mellan landsting, men det är en bökig och osäker process. Det tar för lång tid vid akutfall och ofta skickas journaler på sätt som inte är tillfredsställande av integritetsskäl, till exempel med fax eller okrypterat över nätet.

För att möta dessa reella problem har bland annat Stockholms läns landsting valt att samla stockholmarnas journaler i ett journalsystem. Systemet används av omkring 200 olika vårdenheter – sjukhus, vårdcentraler och logopeder. Så långt är allt väl.

Annons
Annons
Annons