Annons
X
Annons
X

Ge patienten makt över informationen

Det är inte en omöjlig ekvation att skapa ett rikstäckande journalsystem som både tillgodoser den medicinska säkerheten och patientens personliga integritet. Det finns förebilder i andra länder, skriver Anna Troberg, Piratpartiet.

BRÄNNPUNKT | JOURNALSYSTEM

Patienten ska ges möjlighet att välja vilka delar av journalen som vårdnadsgivaren ska få se.
Anna Troberg

I dag använder Sveriges landsting flera helt olika journalsystem. Det innebär att om en patient insjuknar i ett landsting där han eller hon inte tidigare behandlats har sjukvårdspersonalen ingen tidigare journalinformation att tillgå. Journaler kan skickas mellan landsting, men det är en bökig och osäker process. Det tar för lång tid vid akutfall och ofta skickas journaler på sätt som inte är tillfredsställande av integritetsskäl, till exempel med fax eller okrypterat över nätet.

För att möta dessa reella problem har bland annat Stockholms läns landsting valt att samla stockholmarnas journaler i ett journalsystem. Systemet används av omkring 200 olika vårdenheter – sjukhus, vårdcentraler och logopeder. Så långt är allt väl.

Annons
X

Problemet är att systemet inte bara samlar all information om stockholmarnas hälsa, det är dessutom vidöppet för omkring 40 000 anställda inom Stockholms läns landsting. Det finns naturligtvis restriktioner för vem och när man får gå in och söka information, men så länge möjligheten att söka fortfarande finns kvar för alla, så är den privata information som systemet innehåller allt annat än privat. Alla databaser läcker. En databas öppen för 40 000 användare kommer att läcka som Titanic.

Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet. Det är inte en omöjlig ekvation. Andra länder, till exempel Frankrike, har redan börjat använda system som bättre uppfyller dessa båda kriterier.

Och det går att säkerställa den medicinska patientsäkerheten genom att bygga ett nationellt journalsystem där alla journaler lagras krypterat. Låt alla vårdinrättningar få möjlighet att använda systemet, så att rätt vård kan ges så snabbt som möjligt oavsett var en person råkar insjukna.

För att säkerställa patientens integritetssäkerhet går det att kräva två nycklar för att öppna en journal – patientens personliga nyckel och vårdnadsgivarens. Patienten ska också ges möjlighet att välja vilka delar av journalen som vårdnadsgivaren ska få se. På så sätt får patienten full kontroll över vem som får tillgång till informationen i journalen och när detta får ske. Det är till exempel inte nödvändigt att dela med sig av journalanteckningar om gynekologbesök när man söker hjälp för en bruten fot.

Om en patient kommer in akut och är oförmögen att använda sin personliga nyckel ska journalen kunna öppnas genom att två vårdnadsgivare använder sina nycklar. Vid varje sådan akutöppning av journalen ska information om vem som öppnat journalen och varför lagras och finnas åtkomlig så att patienten ska kunna ta del av den vid ett senare tillfälle.

Ett sådant system sätter effektivt stopp för den nyfikenläsning av journaler som bland andra drabbade den förra utrikesministern Anna Lindh. Ingen skulle behöva oroa sig för att familj, släkt eller bekanta med jobb inom vården skulle kunna ta del av information man inte vill att de ska ha tillgång till. Samtidigt skulle den medicinska säkerheten stärkas.

De positiva effekterna av ett sådant här system skulle gynna både vårdpersonal och patienter och stärka det både medicinskt och känslomässigt viktiga förtroendet mellan dem.

ANNA TROBERG

partiledare Piratpartiet

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X