Annons

Ge löntagarna makten över pensionerna

Avsaknaden av flytträtt för kollektivavtalade pensioner riskerar att leda till ett pensionskaos som hotar förtroendet för hela det svenska pensionssystemet. Vi saknar en förnuftig diskussion som kopplar flytträttsfrågan till det fribrevskaos som uppstår genom de nya avtalspensionerna. Det skriver företrädare för livförsäkringsbolaget Brummer Life.

Under strecket
Publicerad

En ung människa som idag kommer ut på arbetsmarknaden från universitetet, låt oss säga en nyutbildad ekonom på knappt 30 år, har framför sig mer än 35 yrkesverksamma år. Under de åren kommer de flesta att ha många jobb, inom såväl privat som offentlig sektor. Många kommer också att ha prövat på eget företagande under en kortare eller längre tid. Den större rörligheten på arbetsmarknaden är positiv både för samhället och för individen.

Det som däremot är ett problem är hur pensionerna hanteras under ett långt yrkesliv. Trots att den ökande rörligheten inte är någon nyhet, så är fortfarande avtalspensionerna utformade utifrån idén om livslånga anställningar. Den som byter jobb och använder rörlighetens möjligheter riskerar att straffas på äldre dar genom stelbenta tjänstepensioner.

Annons
Annons
Annons