X
Annons
X

Ge lärare rätt att ordinera stöd

SKOLAN Hälften av lärarna har det senaste året nekats extra stöd till en elev i behov av det, visar en ny undersökning. Inför en ordinationsrätt för lärare så att de har makt att sätta in resurser, skriver Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet.

Svenska forskare och experter varnar för att stöd från specialpedagoger till elever med särskilda behov sätts in alldeles för sent i Sverige. Detta är en orsak till att var femte elev i dag lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.

I en ny undersökning där 800 av Lärarförbundets medlemmar svarat uppger 80 procent av grundskollärarna att de inte kan ge tillräckligt stöd åt elever som behöver det. I gymnasieskolan är det 70 procent som säger samma sak. Men det är värre än så. Hälften av lärarna har under det senaste året blivit nekade extra stöd till en elev när man sett att det funnits behov.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X