Annons
X
Annons
X

”Ge lanthandlarna rättvist betalt som ombud”

Det är varken rimligt eller rättvist att Sveriges stora statliga företag fortsätter att betala underpriser till lanthandlarna, skriver S-politikerna Laila Naraghi och Tomas Kronståhl.

Ersättningen motsvarar inte den nytta ombudskapet innebär för Systembolaget och dess uppdrag från staten, skriver författarna.
Ersättningen motsvarar inte den nytta ombudskapet innebär för Systembolaget och dess uppdrag från staten, skriver författarna. Foto: Janerik Henriksson/TT (Arkiv 2011)

DEBATT | STATLIGA FÖRETAG

Systembolaget är ett trist exempel som illustrerar problematiken.

Tänk dig ett samhälle där små, privata näringsidkare hjälper stora, statliga företag att nå fler kunder. Men samtidigt som de små aktörerna bidrar till de stora företagens omsättning och tillgänglighet, får de inte rättvist betalt av de stora företagen.

Sådan är situation i dag i Sverige. Många dagligvarubutiker på landsbygden är i dag ombud för till exempel Systembolaget, Postnord, Apoteket och ­Svenska spel. De spelar en viktig roll för dessa stora företag, men ersättningarna lanthandlarna får står inte i proportion till vad de ger de stora företagen och staten.

Annons
X

Det är en orättvis och orimlig ordning, vilket framgår i en ny rapport från riksdagens utredningstjänst.

Situationen för landets lanthandlare är svår. ­Perioden 2004–2014 försvann nästan var fjärde daglig­varubutik i glesbygdsområden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter. Många lant­handels­butiker har en årlig omsättning om 2 till 6 miljoner kronor vilket är alldeles för lite för en långsiktig överlevnad. Sådana omsättningsnivåer innebär att butikerna och deras ägare lever i en ekonomiskt mycket osäker tillvaro. Ett stort antal handlare tar inte ut rimlig lön och avstår från att betala in tjänste­pensionspremier.

Dagligvarubutiken är den servicefunktion som ­boende på landsbygden värderar bland de högsta, ofta allra högst. Ett grundläggande serviceutbud gör att människor vågar flytta till och bo kvar på landsbygden, och en väl fungerande lanthandlare är ofta både livsmedelsbutik och post, apotek och ombud för Systembolaget. När dagligvarubutiker slår igen är det ett stort problem. I glesbygd får en butiks­nedläggning ofta större negativa konsekvenser än vad den får i städer. Orsaken är enkel: Avstånden är större och servicen längre bort.

I ljuset av detta är det varken rimligt eller rättvist att Sveriges stora statliga företag fortsätter att betala underpriser till lanthandlarna.

Systembolaget är ett trist exempel som illustrerar problematiken. De ger inte en krona i månads- eller årsersättning till en lanthandlare som är ombud för Systembolaget. Detta samtidigt som ombuden står för cirka 1 procent av Systembolagets omsättning. 2015 var företagets omsättning 27,6 miljarder kronor. Ombuden ersätts enbart med ett litet belopp per beställ­ning. Det rör sig om 6 eller 7 kronor (bero­ende på om ombudet använder korthantering eller ej) samt 1 krona per burk/flaska. Det vill säga inget som motsvarar den nytta ombudskapet innebär för Systembolaget och dess uppdrag från staten. Att ersätt­ningen grundar sig på beställningar innebär att ingen hänsyn överhuvudtaget tas till butikens fasta kostnader och fördelarna med den ökade tillgänglighet som ombuden ger Systembolaget.

De borgerliga regeringarna under statsminister Reinfeldt (M) och näringsministrarna Olofsson och Lööf (C) brydde sig aldrig om detta. Hela Sverige ska leva är något alla säger, men det räcker inte. Det krävs handling också. Staten måste agera för att det ska finnas fungerande kommersiell service i glesbygdsområden. Det är därför bra att regeringen, stats­minister Löfven (S) och landsbygdsminister Bucht (S) satsar på detta. Regeringens investering 2016–2019 med 35 miljoner kronor per år till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta områden på landsbygden är viktig. Dessutom har regeringen avsatt 750 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet. Regeringens satsningar innebär att en lanthandlare kan få stöd att till exempel investera i nya kyldiskar, renovera och komplettera sin butiksinredning eller genomföra kompetenshöjningar för personalen.

Detta är nödvändiga satsningar som samtidigt under­stryker vikten av att finna hållbara och långsiktiga lösningar för att säkra kommersiell service på landsbygden. Det är dags att ta nästa steg och lyfta denna fråga i statens ägardirektiv till de statliga företag som använder lanthandlare som ombud. Det ligger dessutom i de stora företagens eget intresse: I takt med att fler lanthandlare stänger igen kommer de statliga företagen att få svårare att nå ut till sina kunder. Om Systembolaget och andra företag som använder lanthandlarna skulle betala rimliga ersättningar skulle den ekonomiska situationen och lanthandlarnas framtidsutsikter förbättras. Då skulle även behoven av framtida bidrag från staten sannolikt minska.

Systembolaget, Postnord, Apoteket och andra bolag som använder sig av lanthandlarna måste höja ersätt­ningarna så att de motsvarar den nytta lanthandlarna tillhandahåller åt dem och landet. Att fortsätta som i dag är inte värdigt Sverige.

Laila Naraghi

riksdagsledamot (S)

Kalmar län

Tomas Kronståhl

kommunstyrelsens ordförande (S)

Västervik

Laila Naraghi och Tomas Kronståhl
Annons
Annons
X

Ersättningen motsvarar inte den nytta ombudskapet innebär för Systembolaget och dess uppdrag från staten, skriver författarna.

Foto: Janerik Henriksson/TT (Arkiv 2011) Bild 1 av 2

Laila Naraghi och Tomas Kronståhl

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X