Ge funktionshindrade en chans på högskolan

Ge de självständiga lärosätena möjlighet att utveckla kurser för studerande med funktionsnedsättningar. En inkluderande högskola leder till fördjupat lärande – för alla. Närhet mellan kurser för deltagare med intellektuella funktionsnedsättningar och studenter och lärare i ordinarie högskoleutbildningar ger kunskaper och erfarenheter som är till nytta för såväl enskilda studenter som för samhället. Det skriver debattörer från en flera högskolor.

Under strecket
Publicerad
Annons

I Sverige har unga personer med funktionsnedsättning inte samma möjligheter till utbildning som andra och för de som gått i gymnasiesärskolan eller på en individuellt anpassad gymnasielinje är i stort sett alla vägar till eftergymnasial utbildning stängda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons