Annons

Ge funktionshindrade en chans på högskolan

Ge de självständiga lärosätena möjlighet att utveckla kurser för studerande med funktionsnedsättningar. En inkluderande högskola leder till fördjupat lärande – för alla. Närhet mellan kurser för deltagare med intellektuella funktionsnedsättningar och studenter och lärare i ordinarie högskoleutbildningar ger kunskaper och erfarenheter som är till nytta för såväl enskilda studenter som för samhället. Det skriver debattörer från en flera högskolor.

Under strecket
Publicerad

I Sverige har unga personer med funktionsnedsättning inte samma möjligheter till utbildning som andra och för de som gått i gymnasiesärskolan eller på en individuellt anpassad gymnasielinje är i stort sett alla vägar till eftergymnasial utbildning stängda.

Regeringen uppmärksammar nu frågan och öppnar för att gymnasiesärskolans elever skall kunna delta i satsningar på lärlingar och gymnasiala vuxenutbildningar och Myndigheten för yrkeshögskolan kartlägger om deras utbildningar kan göras tillgängliga. Det är bra men det behövs fler möjligheter, inte bara renodlad yrkesutbildning.

Annons
Annons
Annons