Annons
X
Annons
X

Ge de papperslösa amnesti

Ibland kräver omständigheterna att man i medmänsklighetens namn lägger stelbena regler åt sidan. Att deportera tiotusentals människor som har etablerat sig med jobb och familj i Sverige är fel väg. De papperslösa bör i stället få amnesti, skriver Per Ankersjö och Stina Bengtsson (C).

BRÄNNPUNKT | PAPPERSLÖSA

Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige.

Sverige har en unik position i världen som en nation som skyddat människor eller upplåtit sitt samhälle som tillflyktsort för människor som varit i nöd. Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam är namn som för alltid kommer att klinga positivt runt om i världen. Få personer tycker att det var fel av dessa frihetshjältar att sätta regler och konventioner åt sidan för att i konkret handling stå upp för människovärdet. Behovet av Sverige som framgångsland på detta område är knappast mindre i dag.

I vårt land lever tiotusentals människor i permanent rädsla för att deras liv, när som helst, ska stanna upp och att hela deras tillvaro ska raseras. Utan något grundläggande skydd eller någon långsiktig trygghet sliter Sveriges papperslösa för att få livet att gå ihop med jobb, bostad och familj. Blir de lurade av en arbetsgivare har de ingen möjlighet att kräva sin rätt. Blir de misshandlade eller rånade vågar de inte gå till polisen.

Annons
X

Dessa människor, precis som alla vi andra, har mänskliga fri- och rättigheter som måste tillgodoses. Därför tycker vi att det är hög tid att återuppta diskussionen om amnesti där permanent uppehållstillstånd skulle kunna beviljas till hela eller delar av Sveriges papperslösa befolkning.

Det finns skäl att i en migrationsdebatt, som alltmer präglas av en känslokall diskussion om plus- och minusposter i statsbudgeten, påminna om de förhållanden som kan ligga bakom att människor lämnar sitt land för att skapa en ny framtid i Sverige. Ofta handlar det om förhållanden som vi själva knappt kan föreställa oss. Sveriges papperslösa kommer från en rad platser runt om i världen och av olika anledningar, men det de har gemensamt är en så akut desperation att de hellre lever i ett rättslöst juridiskt limbo på det svenska samhällets skuggsida än att stanna kvar i den situation de flytt ifrån. Vissa har fått avslag på sin asylansökan och andra anser det inte ens värt att försöka få uppehållstillstånd.

Ibland kräver omständigheterna att man i medmänsklighetens namn lägger ett stelbent regelverk åt sidan och är beredd att ompröva sin politik. Att deportera tiotusentals människor som har etablerat sig med jobb, familj och vänner i Sverige kan aldrig vara ett alternativ för oss som ser till den enskilda människans unika värde. Detta har blivit än tydligare med den senaste tidens rapportering om hur polisen trappar upp spaningen efter papperslösa och gör vardagen ännu mer otrygg för många människor. Svenska medborgare precis som papperslösa.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En amnesti skulle lösgöra potentialen hos tusentals personer som i dag lever med en ständig och kvävande oro. Detta är människor som i stor utsträckning redan jobbar och sliter i Sverige för att klara sitt uppehälle och som vill göra rätt för sig, men som i dagsläget inte har möjlighet att planera långsiktigt och investera i sin och sina familjers framtid.

  För Sveriges del skulle amnestin troligtvis innebära att tusentals arbetstillfällen flyttas över på den öppna arbetsmarknaden, vilket skulle ge ökade skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd. Detta blev resultatet i USA som är ett av de länder som tidigare beviljat amnesti.

  Förslaget om amnesti var, efter omfattande påtryckningar från civilsamhället, uppe för beslut i Sveriges riksdag så sent som år 2005. Tyvärr röstades det ned, men alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna stod tydligt bakom förslaget. Vi tycker att det är hög tid att återigen lyfta frågan och utreda på vilka villkor Sverige skulle kunna bevilja amnesti och vilka som skulle kunna omfattas av detta.

  Ju längre tid vi väntar med att ge Sveriges papperslösa permanenta uppehållstillstånd desto större blir konsekvenserna för de drabbade. Inte minst för de barn som aldrig har valt den situation de nu befinner sig i.

  Nu står vi återigen inför en situation som kräver att vi vågar, precis som en gång Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Harald Edelstam, sätta vårt fyrkantiga systemtänk åt sidan och se den verklighet vi står inför. Att tiotusentals människor lever utan grundläggande rättigheter är inte värdigt ett land som Sverige. Genom att ge dessa personer möjlighet att bygga sin framtid här tar vi ett steg i rätt riktning. Det skulle sannolikt även vara positivt för Sveriges långsiktiga utveckling och bidra till att lösa våra egna utmaningar med en åldrande befolkning. Framför allt skulle det hedra vår stolta tradition av att vara en medkännande nation som står upp för människovärdet.

  PER ANKERSJÖ (C)

  ordförande Centerpartiet Stockholm

  STINA BENGTSSON (C)

  ordförande Stockholms Centerkvinnor

  Mer debatt om de papperslösa:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X