Annons

Ge dagspressen rättvisa spelregler

En oberoende dagspress är en hörnsten i en väl fungerande demokrati. Men för att säkerställa kvalitetsjournalistik även i framtiden måste politikerna undanröja dagens hinder och diskriminerande regler, skriver tre företrädare för Tidningsutgivarna.

Under strecket
Publicerad

I dag anordnas i riksdagen ett särskilt seminarium om ”Dagspressens betydelse för demokratin”. Debatten ska ses mot bakgrund av en ökad politisk medvetenhet om – och oro för – dagspressens situation.

Det finns skäl för både medvetenhet och oro. Kopplingen mellan en oberoende dagspress och en väl fungerande demokrati är såväl uppenbar som bevisad. Ett flertal undersökningar i Skandinavien, som av tradition har en demokratisk infrastruktur som vilar på dagstidningen, pekar på direkta kopplingar mellan tillgång till dagstidning och valdeltagande.

Annons
Annons
Annons