Annons

”Ge alla möjlighet till fast vårdkontakt”

Foto: Claudio Bresciani/TT

Vinsterna med kontinuitet i sjukvården ses i alla åldrar och grupper. Hela befolkningen bör ha möjlighet till fast läkar- eller vårdkontakt, skriver 190 läkare och distriktssköterskor.

Under strecket
Publicerad

Primärvården och övriga sjukvården måste kunna möta befolkningens behov av tillgänglighet, samordning och kostnadseffektivitet. Vi är övertygade om att detta bara kan uppnås genom kraftfull uppvärdering av relationsbaserad vård. För primärvårdens del förutsätter det kontinuitet mellan invånarna och deras allmänläkare, distriktssköterskor och andra kontakter. Personlig listning av hela befolkningen har potential att utgöra vägen framåt.

Effektiva sjukvårdssystem bygger på stark primärvård. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård konstaterar att specialistläkare i allmänmedicin (allmänläkare) och distriktssköterskor har nyckelroller som navet i primärvården. De är generalister och därför lämpade att prioritera och samordna vården över tid. Andra yrkesgrupper har lika viktiga men mer specialiserade roller i helheten.

Annons
Annons
Annons