Annons

Ge alla elever samma språkstart

Följ Lissabonstrategin och återupprätta vår ställning som ett folk med goda språkkunskaper. Gör moderna språk till ett skolämne som andra och ge alla elever samma språkstart, skriver läraren och folkpartisten Helena von Schantz.

Under strecket
Publicerad

Det finns en övertro på engelskans betydelse skriver Horace Engdahl med flera på Brännpunkt 20/11. Jag håller fullständigt med om det. Ändå har jag skrivit under den motion de kritiserar. Jag har gjort det av två skäl. För det första har kommunerna i dag ett friutrymme när det gäller språkstart både i engelska och moderna språk. I ett färdighetsämne som språk är detta förödande.

Den kommunala friheten minskar likvärdigheten och medför att elever redan på grund av skolupplägg kan ha helt olika förutsättningar att lyckas med sina språkstudier. Det andra skälet är just att engelska är ett ämne eleverna till största delen lär sig utanför skolan. Med en tidig språkstart får även barn som växer upp i familjer där de inte kommer i kontakt med engelska en ingång i språket och mer rättvisa möjligheter att lyckas i sina språkstudier.

Annons
Annons
Annons