Gäster kan vara helt främmande

Under strecket
Publicerad
Annons

SPRÅKSPALT | söndag 25 april

Carl-Jan Granquist är en välkänd person som för mig förkroppsligar ordet gästfri. Han har ställt två kluriga frågor. ”Varför talar vi om att ”ha främmande” när vi tar emot vänner, som ju är allt annat än främmande, i våra hem?” ”Och varför heter det ”gästfri”?” Det låter ju som om man ville bli av med sina gäster istället för att välkomna dem med öppen famn och dukat bord, menade han.
Vi talar om främmande språk och främmande element och i ordböcker framgår att adjektivet har flera betydelser. I substantiverad och vardaglig form kan det just betyda: ”besökande; ofta: (inbjudna) gäster”. Denna betydelse illustreras i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) av flera exempel, varav jag valt ett. Det lyder: ”Katten tvättar sig. Nu får vi främmande” och härrör från Zacharias Topelius 1856.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons