Gäss och änder klarar Botniabanans dragning

Under strecket
Publicerad
Annons

Flera fågelexperter bedömer att fåglarna som berörs av den planerade järnvägen kommer att acceptera nya våtmarker och åkrar. Som SvD skrev i gårdagens tidning har Banverket föreslagit sådana åtgärder för att kunna dra Botniabanan genom Umeälvens delta, som är ett rastområde för flyttfåglar av europeisk betydelse.

En våtmark ska anläggas i närheten av Umeå flygplats, matplatser för att utfodra gäss, tranor och sångsvan ska etableras och fuktängar ska restaureras.
För gässens del är det nog inga problem, tror fågelforskare Martin Green vid Lunds universitet, som vill understryka att han inte känner till detaljerna i Umeälvsdeltat.

Annons
Annons
Annons