Gåsmarsch i Pfarrkirchen i södra Tyskland.
Gåsmarsch i Pfarrkirchen i södra Tyskland. Foto: Matthias Schrader/TT

Gåsen – ett perfekt husdjur

Len Howard öppnade sitt hus för fåglarna. Fåglar är nyfikna, och de som bodde i närheten kom snart och tog sig en titt. Howard gjorde i ordning platser där fåglarna kunde bygga bon och matade dem. På så vis knöt hon band till dem.

Publicerad

I kölvattnet av behaviorismen – en inriktning inom vetenskapsfilosofin som behandlar psykologisk forskning – betraktades djur på 1950-talet som svarta lådor. Man ansåg att de var varelser med mätbara reaktioner men att det inte gick att få inblick i deras tankevärld. Beteendeforskningen utgick från det perspektivet, vilket medförde att djur studerades – och fortfarande studeras – i laboratorier, i experiment som kan upprepas och som främst syftar till att undersöka specifika reaktionsmekanismer, medan all annan påverkan utelämnas.

Len Howard tyckte att fåglar studerades på ett sätt som förvanskade verkligheten. Eftersom vilda fåglar är rädda för människor innebär livet i ett laboratorium stora påfrestningar för dem, och detta inverkar på forskningsresultaten.