Annons
X
Annons
X

Gasen med världspolitisk sprängkraft

Utvinningen av skiffergas har exploderat i USA och supermakten blir snabbt allt mer oberoende av energi utifrån. Konsekvensen blir inte mindre än en ny världspolitisk ordning, skriver The Guardian.

Foto: SCANPIX

Skiffergas har utvunnits i Appalacherna i över hundra år, men det är inte förrän nu som den plötsligt har fått någon egentlig betydelse. Ny teknik, så kallad hydraulisk spräckning eller frackning, har gjort utvinningen av skiffergas billigare och effektivare och därmed kommersiellt gångbar.

Utvinningen kommer inte bara att skapa inkomster och jobb, utan oljeskiffret innehåller också världspolitisk sprängkraft, skriver The Guardian.

Professor Dieter Helm, en energiexpert vid Oxford University, säger till The Guardian: ”I USA existerade inte skiffergas före 2004. Nu står den för 30 procent av marknaden.” Redan 2020 kan skiffergasen komma att stå för hälften av energin som utvinns ur naturgas i Nordamerika, enligt en studie vid Harvard Kennedy School Belfer Centre.

Annons
X

Andra beräkningar visar på att skiffergasen kan komma att täcka bortåt 40 procent av USA:s totala energibehov. Och tillgångarna är stora nog att räcka i minst 100 år – och skapa upp till 600 000 nya jobb. Inte så underligt att president Barack Obama till fullo stödjer utvecklingen.

USA är rikt på skiffergas och i staterna som genomkorsas av Appalacherna, West Virginia, Pennsylvania och North Dakota, blir skiffergasbrunnarna allt fler. 2008 utvanns i Pennsylvania 30 miljoner kubikmeter gas. Två år senare var produktionen 11 miljarder kubikmeter.

Optimister talar om en ny gyllene tidsålder för USA. Och många hävdar att utvinningen kommer att få minst lika stor betydelse som Berlinmurens fall, Kinas uppstigande som ny supermakt och den arabiska våren.

Det är ingen hemlighet att USA, allt sedan andra världskriget, har tvingats etablera baser i Mellanöstern, med syftet att försäkra sig om trygg leverans av olja till ett rimligt pris, skriver The Guardian. Många av de oljerika staterna har haft en politisk ledning som knappast ha haft något stöd hos befolkningen, utan de har kunnat upprätthålla sin makt enbart genom stöd utifrån, framför allt från USA. Under det kalla kriget tävlade dock Sovjetunionen med USA om att stödja diktaturer i Mellanöstern.

Ett allt större oberoende av olja och annan gas utifrån öppnar möjligheterna för USA att lämna dessa baser och ta hem sina soldater, menar The Guardian. Det medför inte bara sparade skattepengar och liv, utan innebär också att flera diktaturer kan falla då de inte längre bärs upp av amerikanskt stöd.

En sådan utveckling medför förstås inte automatiskt något paradis, betonar The Guardian. Bland annat finns det en risk att Iran kommer att utvidga sin makt, om inte annat kan de försöka ersätta USA som upprätthållare av stabiliteten i regionen, eftersom även Iran är beroende av politisk stabilitet. Det kan också hända att Kina, eller Indien, går in och ersätter USA, därför att de blir allt mer beroende av trygga och relativt billiga leveranser av olja.

Skiffergasen medför också stora effekter för Putins Ryssland, skriver The Guardian. Ryssland bygger upp mycket av sin ekonomiska och politiska makt på sina rika tillgångar på naturgas och olja. Den makten kan de förlora om utvinningen av skiffergas ökar, inte bara i USA utan också i exempelvis Europa. Bland annat sitter Tyskland på stora tillgångar av skiffergas.

Miljön då? Ja, i början när utvinningen satte fart var det många som trodde att skiffergasen var mindre skadlig för miljön än olja och andra naturgaser. Den sågs som säker och relativt ren. Men nu kommer det alltfler rapporter om att oljeskiffergasen kan ha en stor och mycket negativ påverkan på växthuseffekten. Om de rapporterna stämmer kan miljökonsekvenserna lägga locket på en annars revolutionär utveckling.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X